Teams participating in North Macedonia competitions:

 • Skopje
 • Bitola
 • Kumanovo
 • Prilep
 • Tetovo
 • Cair
 • Kisela Voda
 • Veles
 • Ohrid
 • Gostivar
 • Shtip
 • Strumica
 • Centar Zupa
 • Gjorce Petro
 • Kavadarci
 • Struga
 • Butel
 • Kochani
 • Kicevo
 • Lipkovo
 • Zelino
 • Saraj
 • Radovis
 • Tearce
 • Kriva Palanka
 • Suto Orizare
 • Gevgelija
 • Negotino
 • Studenicane
 • Vinica
 • Debar
 • Delcevo
 • Resen
 • Ilinden
 • Brvenica
 • Kamenjane
 • Bogovinje
 • Berovo
 • Sveti Nikole
 • Arachinovo
 • Probishtip
 • Cegrane
 • Bosilovo
 • Vasilevo
 • Zajas
 • Novo Selo
 • Kondovo
 • Dolneni
 • Dracevo
 • Kratovo
 • Dolna Banjica
 • Sopiste
 • Rostusa
 • Radishani
 • Labunista
 • Vrapciste
 • Velesta
 • Chucher Sandevo
 • Bogdanci
 • Delogozda
 • Petrovec
 • Sipkovica
 • Dzepciste
 • Makedonska Kamenica
 • Jegunovce
 • Vrutok
 • Krivogashtani
 • Makedonski Brod
 • Krusevo
 • Oblesevo
 • Bistrica
 • Celopek
 • Plasnica
 • Demir Kapija
 • Mogila
 • Kuklis
 • Orizari
 • Dobri Dol
 • Staro Nagorichane
 • Rosoman
 • Rankovce
 • Zelenikovo
 • Karbinci
 • Pirok
 • Valandovo
 • Oraovica
 • Podares
 • Gradec
 • Gradsko
 • Vratnica
 • Forino
 • Srbinovo
 • Konce
 • Slatino
 • Star Dojran
 • Zletovo
 • Dobroste
 • Batinci
 • Zrnovci
 • Markov Grad

The names of the 100 largest cities in the country were used. Where it was not possible, names from Ancient Greek mythology were used