Teams participating in Benin competitions:

 • Cotonou
 • Abomey Calavi
 • Djougou
 • Porto Novo
 • Parakou
 • Bohicon
 • Kandi
 • Lokossa
 • Ouidah
 • Abomey
 • Natitingou
 • Save
 • Nikki
 • Dogbo
 • Cove
 • Malanville
 • Pobe
 • Savalou
 • Sakete
 • Come
 • Bembereke
 • Bassila
 • Banikoara
 • Ketou
 • Dassa Zoume
 • Tchaourou
 • Allada
 • Aplahoue
 • Tanguieta
 • Hevie
 • Beterou
 • Grand Popo
 • Guilmaro
 • Hinvi
 • Koukouagou
 • Koukomou
 • Koukokolo
 • Koukogou
 • Koukerou
 • Koukapou
 • Koukade
 • Kouissigou
 • Kouintchourougou
 • Kouinati
 • Kougbadji
 • Kougabou
 • Kouga
 • Kouforou Pissiga
 • Kouffo
 • Kouende
 • Kouekani
 • Koudenngou
 • Koudenndongou
 • Koudan Mangou
 • Koubouredarou
 • Kouboure
 • Koubou
 • Kouboro
 • Koubli
 • Koubirikou
 • Koubikondotefanga
 • Kouberi
 • Koubenebene
 • Koubemorhou
 • Kouba
 • Kouarfa
 • Kwara Tegui
 • Kouantongou
 • Kouan Koukouangou
 • Kouangou
 • Kouaneyoko
 • Kouande
 • Kouandata
 • Kouamagouina
 • Koualegou
 • Kouabili
 • Kouabi
 • Kouaba
 • Kotowe
 • Kotoroukointega
 • Kotopounga
 • Kotokou
 • Kotodiera
 • Kotiohoum
 • Kotiari
 • Kotiagou
 • Kotan
 • Kataki
 • Kotadi
 • Kossou Winra
 • Kossou
 • Kossokouangou
 • Koussoukoingou
 • Kossidarou
 • Kossia
 • Kosse
 • Kososa
 • Korou
 • Korontiere
 • Korongkore

The names of the 100 largest cities in the country were used. Where it was not possible, names from Ancient Greek mythology were used