Teams participating in Timor Leste competitions:

 • Dili
 • Maliana
 • Suai
 • Likisa
 • Aileu
 • Lospalos
 • Maubara
 • Baukau
 • Venilale
 • Ainaro
 • Gleno
 • Same
 • Viqueque
 • Pante Makasar
 • Metinaro
 • Manatutu
 • Gunung Dilarini
 • Guenu Lai
 • Ritutu
 • Vemasse
 • Valverde
 • Unafo
 • Uatolari
 • Uatocarabau
 • Tutu Luro
 • Turiscai
 • Tulaika
 • Toro
 • Tilomar
 • Tibar
 • Soloi
 • Soibada
 • Silvicola
 • Remexio
 • Raimea
 • Railaco
 • Pualaca
 • Passabe
 • Ossuala
 • Ossu
 • Oesilo
 • Nunura
 • Nova Ancora
 • Nitibe
 • Mua Pitine
 • Motaain
 • Morai
 • Maubisse
 • Memo
 • Atauro
 • Maucatar
 • Marobo
 • Mape
 • Berau
 • Luro
 • Los Palos
 • Lore
 • Lolo Toi
 • Loiquero
 • Lifau
 • Letefoho
 • Lebos
 • Lautem
 • Laulara
 • Lahane
 • Laga
 • Lacluta
 • Laclubar
 • Laclo
 • Citrana
 • Kicras
 • Kibular
 • Iliomar
 • Hatoudo
 • Hera
 • Behau
 • Hatolia
 • Fuiloro
 • Fatumean
 • Fatu Maquerec
 • Fatu Cuac
 • Fatubessi
 • Fatuberliu
 • Ulmera
 • Dacolo
 • Cribas
 • Caimauc Quic
 • Cailaco
 • Boibau
 • Bidau
 • Betano
 • Barolai
 • Beco
 • Beaco
 • Bazartete
 • Batugade
 • Batuu
 • Barique
 • Balibo
 • Baguia

The names of the 100 largest cities in the country were used. Where it was not possible, names from Ancient Greek mythology were used